Richtlijnen voor berichten

Welkom bij de website www.denederlandsebouwgids.nl, hierna: ‘de website’. Deze website wordt aangeboden met het doel klanten te helpen informatie over bouwgerelateerde bedrijven te vinden en meningen over deze bedrijven te geven.

Deze website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de gebruiksvoorwaarden accepteert. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u hieraan gebonden te zijn en bevestigt u de voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen.

Wij kunnen de voorwaarden in de toekomst wijzigen of anderszins aanpassen en u begrijpt en aanvaardt dat de voortzetting van uw bezoek of gebruik van deze website na een wijziging betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde voorwaarden. Wij zullen de datum van de laatste revisies van de voorwaarden onderaan deze pagina vermelden en elke revisie zal vanaf haar publicatie van kracht zijn. Bezoek deze pagina regelmatig om de nieuwste versie van de voorwaarden te raadplegen.

 

Wanneer kun je een beoordeling schrijven?

 1. Je kunt een beoordeling schrijven, als je gebruik hebt gemaakt van de diensten van een van de bedrijven die haar diensten aanbiedt op de website.
 2. Je mag alleen schrijven over eigen ervaringen. Je mag geen beoordeling schrijven over een bedrijf als je daar werkt, er eigenaar/leidinggevende bent of een familielid van zo’n persoon bent.
 3. Je mag slechts één beoordeling per bedrijf schrijven over dezelfde afgenomen dienst.

 

Wanneer vragen we om je beoordeling aan te passen en wanneer veranderen wij jouw beoordeling?

 1. Wij controleren de beoordelingen op onze website niet. Mocht iemand echter vinden, dat het nodig is om iets te melden over een beoordeling, dan kan dit via e-mail aan ons worden gemeld. Bijvoorbeeld:
  1. de beoordeling beschrijft niet jouw ervaringen met de verkregen diensten;
  2. de inhoud van de beoordeling is alleen gebaseerd op ethische, politieke en/of waardegerichte overtuigingen;
  3. de beoordeling bevat lasterlijke uitspraken of schendt van toepassing zijnde wetgeving;
  4. de beoordeling bevat gewelddadige of grove taal, of heeft een seksistisch of racistisch karakter;
  5. de beoordeling bevat persoonlijke informatie over een ander individu, waaronder de naam, het adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardinformatie of andere informatie die kan worden gebruikt om die persoon op te sporen;
  6. de beoordelingen bevat verwijzingen naar andere websites.
 2. Als jouw beoordeling wordt gemeld, zullen we je vragen om je beoordeling aan te passen.

 

Wanneer verwijderen we jouw beoordelingen?

 1. Als je onze website gebruikt, accepteer je dat wij de beoordeling kunnen verwijderen of aanpassen. Wij doen dit niet zomaar. Het betreft een aantal gevallen waarin we jouw beoordeling verwijderen:
  1. we hebben je gevraagd je beoordeling aan te passen (zie hierboven) maar je doet dit niet binnen de termijn die is vermeld in onze e-mail aan jou;
  2. de beoordeling is niet gebaseerd op een echte ervaring;
  3. de beoordeling is vals of vertoont dreigend gedrag;
  4. de beoordeling schendt de rechten van anderen, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy-/vertrouwelijkheidsrechten en/of publiciteitsrechten;
  5. de beoordeling is van marketingtechnische aard of heeft marketingtechnische doeleinden;
  6. je bent een concurrent van het bedrijf waarover je een beoordeling heeft gegeven;
  7. je bent of was een werknemer van het bedrijf dat je hebt beoordeeld, of je bent de eigenaar van het bedrijf, een direct familielid van de eigenaar van het bedrijf of een leidinggevende van het bedrijf;
  8. de beoordeling is niet conform toepasselijke wet- en regelgeving;
  9. we hebben je gevraagd om bewijs te sturen, dat je de dienst hebt gebruikt en dit bewijs heb je niet toegestuurd binnen de gegeven deadline.

 

Aansprakelijkheid

 1. Wij hebben bij de samenstelling en ontwikkeling van de website en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de website en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de website is opgenomen.
 2. De via de website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Wij garanderen ondanks dat wij dit te allen tijde proberen te voorkomen niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door u gewenste gebruik.
 3. De informatie op de website kan op ieder door ons gewenst moment worden gewijzigd.
 4. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op de website naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid dat wij betrokken zijn bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven, maar is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
 5. De op de website gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s van de website is niet toegestaan en strafbaar.
 6. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de door u ingebrachte inhoud op de website en onderschrijven niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde beoordelingen.
 7. In beoordelingen geposte informatie op de website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien beoordelingen op de website worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze beoordelingen door ons wordt onderschreven. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op beoordelingen op de website en activiteiten die hieruit voortvloeien. Elke gebruiker zal ons vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van beoordelingen door een gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van beoordelingen met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij.
 8. Na het plaatsen van beoordelingen op de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen.

 

Vragen?

Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met: info@denederlandsebouwgids.nl